Koho si notář vybere ?

Notář je absolutně nezávislý ve výběru klienta. Úkoly svěřené notáři jsou velmi důvěrnými úkoly - notář se stává důvěrníkem svých klientů.

V případech, kdy v určité věci je anga?ováno několik zúčastněných stran, ka?dá z nich si mů?e zvolit svého notáře. Se zřetelem na podobné situace bylo rozhodnuto, ?e intervence několika notářů nemohou mít za následek zvýšení souvisejících výloh.