Charakteristika úřadu notáře

Notář je nezávislým úředníkem, a to jak ve vztahu vůči svým klientům, tak ve vztahu vůči orgánům veřejné správy. V zájmu zajištění této nezávislosti je notář podřízen aplikaci pevných tarifů stanovených zákonem.

Notář musí zůstat v?dy nestranný : i kdy? je ustanoven jednou ze zúčastněných stran, musí být v?dy absolutně neutrální.

Notář je vázán úředním tajemstvím a údaje jemu svěřené nesmí sdělit třetím stranám.