Co poskytuje notář ?

Notář poskytuje občanům právní a materiální jistotu :

  • Notář poskytuje informace a rady osobám, které ho konzultují. Dohlí?í na regulérnost vystavovaných notářských listin, jen? ověřuje, a současně jim uděluje právní účinnost co se týká jejich pravomoci a vykonatelnosti;
  • Notář dbá na správnost vyhotovení notářských listin;
  • Notář ukládá a uchovává notářské listiny, aby nedošlo k jejich ztrátě;
  • Notář inkasuje daňové poplatky dlu?né státu související s notářskými listinami, co? mu umo?ňuje ověřovat reklamované obnosy;
  • Notář poskytuje záruky solventnosti;
  • Notář je plně odpovědný za listiny, které vystavuje, a za informace a údaje, které poskytuje.