Valitukset

Henkilöt, jotka haluavat kannella tai tehdä valituksen notaarista, joka ei ole täyttänyt ammatillisia velvollisuuksiaan, voivat ottaa yhteyttä, siihen kurinpito-oikeuteen, johon notaari kuuluu.

 

Kurinpito-oikeudet :

  • Notarishuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 10 te 2018 Antwerpen;
  • Notarishuis Brussel, Bergstraat 30-32 te 1000 Brussel;
  • Notarishuis Limburg, Guffenslaan 25 te 3500 Hasselt;
  • Notarishuis Oost-Vlaanderen, Notarisstraat 1 te 9000 Gent
  • Notarishuis Vlaams-Brabant, Bondgenotenlaan 134 te 3000 Leuven
  • Notarishuis West-Vlaanderen, Spanjaardstraat 9 te 8000 Brugge.