Notaarin toiminnan erikoispiirteet

Notaari on itsenäinen; asiakkaittensa suhteen, mutta myös julkisiin viranomaisiin nähden. Tämän itsenäisyyden varmistamiseksi, hänen toiminnoillaan on kiinteät palvelumaksut, lailla päätetyt, joista hän ei voi poiketa.

Hänen tulee pysyä puolueettomana: vaikka toinen osapuolista on hänet nimittänyt, hänen tulee pysyä täysin tasapuolisena.

Notaaria sitoo vaitiolovelvollisuus joten hän ei saa kertoa kolmannelle henkilölle sitä mitä hänelle on uskottu.