Mikä on notaari?

Hän on neuvonantaja...

Notaarin tehtävänä on neuvoa henkilöitä, jotka haluavat tehdä sopimuksia niinkin erilaisilta aloilta kuin kiinteä omaisuus, perhe tai yritykset. Hän kertoo asiakkailleen heidän oikeutensa ja velvoitteensa, kuten myös heidän sitoutumuksiensa seuraukset – niin oikeudelliset, rahalliset kuin verotuksellisetkin. Notaari kuuntelee, neuvoo, tekee ehdotuksia kaikista näistä asioista.

... oikeusasioissa

Notaari on kuninkaan nimittämä ja valtion toimivaltaansa valtuuttama julkinen virkamies. Hänen asiantuntemuksensa kattaa kolme laajaa oikeuden alaa : kiinteistöoikeuden (kiinteän omaisuuden osto ja myynti, hypoteekkilainat, ...) perheoikeuden (avioehtosopimukset, adoptointi, lahjoitukset, perintöasiat, avioero, ...) kuten myös liikeoikeuden (yhtiön perustaminen, fuusio, ...)

... joka laatii asiakirjoja

Notaarin väliintuloa tarvitaan näillä kolmella oikeusalalla usein, koska kahden tai useamman osapuolen välisille sopimuksille on laissa määrätty tietty tarkka kirjallinen muoto. Näitä sopimuksia kutsutaan « laillisesti päteviksi asiakirjoiksi». Notaari ja hänen avustajansa hakevat tarvittavat tiedot selville eri hallintoelimien luona varmistaakseen, että sopimus on kiistaton, sekä sisältöönsä että muotoonsa nähden. He takaavat myös asian seurannan.

Inhimillinen ulottuvuus

Notaarin ammatti on ammatti, jolla on voimakas inhimillinen ulottuvuus. Notaari tulee väliin elämän tärkeimpinä hetkinä; hänen tulee ymmärtää asiakkaittensa tarpeita, kuunnella heitä ja olla heidän lähellään. Notaari on sovittelija.