Mitä notaari tarjoaa?

Notaari antaa kansalaisille oikeudellisen ja aineellisen turvallisuuden:

  • Hän informoi ja neuvoo niitä, jotka häneltä neuvoa kysyvät. Hän huolehtii laatimiensa asiakirjojen säännönmukaisuudesta, todistamalla ne oikeiksi ja antamalla niille pätevyysvoiman ja toimeenpanovoiman.
  • Hän huolehtii asiakirjojen säännönmukaisuudesta
  • Hän säilyttää asiakirjat, suojaten ne katoamiselta.
  • Hän kerää asiakirjoista johtuvat valtion verot, joten hänellä on mahdollisuus tarkistaa vaaditut määrät.
  • Hän antaa takuita maksukyvyistä
  • Hän on täydellisesti vastuussa asiakirjoista, jotka laatii ja tiedoista, jotka hän antaa.