Jest doradcą...

Rola notariusza polega na udzieleniu rad osobom, które pragną zawrzeć umowę w różnorodnych dziedzinach takich jak nieruchomości, sprawy rodzinne czy biznesowe. Notariusz informuje swoich klientów o ich prawach i obowiązkach oraz o konsekwencjach wynikających z podjętych zobowiązań - zarówno prawnych, finansowych jak i fiskalnych. We wszystkich tych dziedzinach notariusz słucha, radzi oraz wyraża swoją opinię.

... w dziedzinie prawa

Notariusz jest mianowanym przez Króla urzędnikiem publicznym, który otrzymuje pełnomocnictwo, aby działać na mocy władzy państwowej. Jego kompetencja obejmuje trzy rozległe dziedziny prawa: prawo nieruchomości (kupno, sprzedaż dóbr nieruchomych, pożyczki hipoteczne, ...), prawo rodzinne (kontrakt małżeński, adopcja, darowizna, spadek, rozwód,...) a także prawo biznesowe (zakładanie spółek, łączenie spółek, ...).

... który sporządza akty

Notariusz dokonuje czynności w powyższych dziedzinach ponieważ prawo wymaga określonej formy pisemnej w celu stwierdzenia istnienia umów między dwoma lub więcej stronami. Pisma te są zwane "aktami autentycznymi". Notariusz i jego współpracownicy gromadzą informacje w urzędach, aby akt był niezaprzeczalny - zarówno co do treści, jak i co do formy, a następnie załatwiają dalsze sprawy związane ze sporządzeniem aktu.

Aspekt ludzki

W zawodzie notariusza duże znaczenie ma aspekt ludzki, ponieważ notariusz występuje w kluczowych okresach życia człowieka. Dlatego musi umieć rozpoznać i zrozumieć potrzeby swoich klientów, ich wysłuchać, być im bliski. Notariusz spełnia też rolę mediatora.