Wybór notariusza jest całkowicie dowolny. Zadanie powierzone notariuszowi jest sprawą poufną a notariusz jest powiernikiem swoich klientów.

Oznacza to, że w przypadku gdy akt dotyczy kilku stron, każda z nich może wybrać swojego notariusza. W celu zagwarantowania wolnego wyboru notariusza postanowiono, że w przypadku gdy w akcie bierze udział kilku notariuszy, nie powoduje to zwiększenia kwoty ponoszonych kosztów.