Inbreng

Inbreng betekent dat het geschonken goed moet terugkeren naar de erfmassa waar het onder de erfgenamen zal verdeeld worden.
 

 

Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een formele brief waarin de geadresseerde wordt verzocht om binnen een bepaalde termijn een verplichting na te komen. Voorbeelden zijn: een probleem verhelpen, een bedrag betalen, een contractuele verbintenis naleven, …

De ingebrekestelling wordt best aangetekend met ontvangstbevestiging verstuurd. Op die manier kan bewezen worden dat de geadresseerde de brief heeft ontvangen.

 

Inkorting

Ieder vermogen bestaat uit een beschikbaar deel en een onbeschikbaar deel (de reserve). Men kan schenken of nalaten via testament ten belope van het beschikbaar deel. De reserve mag niet aangetast worden, ze wordt voorbehouden aan de kinderen (of soms de ouders).

Tast een gift of een schenking toch de reserve aan, dan moet inkorting plaatsvinden. De schenking wordt gekortwiekt ten belope van het deel dat het beschikbaar deel van de erfenis overtreft.

 

inneming (ondergronds of bovengronds)

Een inneming is een gedeeltelijke onteigening van een goed. Die onteigening kan tijdelijk of definitief zijn en ondergronds of bovengronds.

Voorbeelden zijn: de doorgang van een ondergrondse leiding, een elektriciteitscabine, ...

Als je een onroerend goed koopt, is het nuttig om na te gaan of er ondergrondse leidingen bestaan, ongeacht of je werken plant. Je vindt die info op de website van het Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM).

 

Installatie voor de zuivering van afvalwater

Een installatie voor de zuivering van afvalwater zuivert water zodat het gerecycleerd en hergebruikt kan worden. Het kan een individueel of collectief zuiveringsstation zijn.

 

Internationaal testament

Dit wordt door de erflater aan de notaris aangeboden, die in tegenwoordigheid van twee getuigen er een verklaring van opmaakt. In tegenstelling tot andere testamenten, hoeft het internationaal testament niet eigenhandig door de erflater opgesteld te worden.

Internationale testamenten worden vaak gebruikt voor nalatenschappen waar er internationale bestanddelen aanwezig zijn.

 

inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen

Een inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen is een lijst met woningen die ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn. De eigenaar van de woning kan een heffing of een belasting opgelegd krijgen.