Vad är en notarie?

Det är en rådgivare ...

En notaries uppgift är att ge rådgivning till personer som vill upprätta avtal bland annat på fastighets-, familje- eller affärsområdet. Han informerar sina klienter om deras rättigheter och skyldigheter samt de juridiska, ekonomiska och skattemässiga följderna av deras förbindelser. Notarien lyssnar, ger råd och utlåtanden på alla dessa områden.

... på det rättsliga området

Notarien är en statligt tillsatt ämbetsman som utnämns av kungen. Notarien har behörighet inom tre omfattande rättsliga områden: fastighetsrätt (köp och försäljning av fast egendom, hypotekslån m.m.), familjerätt (äktenskapsförord, adoption, donation, arv, skilsmässa m.m.) och affärsrätt (bolagsbildande, fusion m.m.)

... som upprättar handlingar

Notarien ingriper ofta på dessa tre områden då det enligt lagen krävs en viss skriftlig form för att träffa avtal mellan två eller flera parter. Man kallar dessa skrivelser ”officiella handlingar” (”actes authentiques”). Notarien och dennes medarbetare gör efterforskningar vid olika myndigheter så att handlingen inte ska kunna bestridas, varken till innehållet eller formen. Notarien ansvarar även för uppföljningen.

Mänsklig dimension

Notarieyrket har en betydande mänsklig dimension. Notarien ingriper vid viktiga ögonblick i en människas liv. Notarien måste förstå sina klienters behov, lyssna och vara nära dem. Notarien är en medlare.