Hvem vælger notaren?

Valg af notar er fuldstændig frit. Den opgave, der overdrages til notaren er en tillidssag, og notaren er sine klienters fortrolige.

Når flere parter er involveret i et dokument, kan hver af parterne således vælge deres egen notar. For at respektere dette valg er det vedtaget, at når flere notarer er involverede i en sag, vil dette ikke medføre forhøjelser af gebyrerne.