Mitä notaari tekee?

Notaarin vahvistamat asiakirjat

Notaarien päätoimintona on notaarien vahvistamien asiakirjojen laatiminen: asiakirjassa notaari todistaa sopimukset oikeiksi: se tarkoittaa, että hän antaa niille erikoisvahvistuksen : pätevyysvoiman ja täytääntöönpanovoiman.

Notaarin vahvistaman asiakirjan laatiminen on monisäikeistä:

  • Ensiksi, notaari ottaa vastaan häneltä neuvoa kysyvät henkilöt, antaa neuvoja ja ehdottaa ratkaisuja, opastaa osapuolia valinnassaan, analysoi heidän kanssaan eri ratkaisujen siviilioikeudellisia ja verolainsäädännöllisiä seurauksia ja arvioi toiminnosta maksettavaksi tulevat kulut.
  • Kun osapuolet ovat tehneet päätöksensä, hän kokoaa tiedot ja hankkii välttämättömät hallinnolliset asiatiedot.
  • Notaari laatii asiakirjat ja lähettää luonnokset asianosaisille.
  • Notaari, saatuaan takaisin asiakirjat, selventää ne osapuolille, todistaa oikeaksi heidän täydentävät ilmoituksensa ja allekirjoitetuttaa ne heillä ennenkuin allekirjoittaa ne itse. Vastaanottaessaan asiakirjat hän sitoutuuu vastuuseensa.
  • Hän valvoo, että myöhemmät muodollisuudet täytetään (rekistereihin vieminen, …)
  • Hän säilyttää asiakirjat toimistossaan.

Notaarin vahvistamien asiakirjojen laatiminen on pakollista tiettyjä toimintoja varten.

Virallisesti vahvistamattomat sopimukset

Notaarin vahvistama asiakirja ei ole aina välttämätön.Toisinaan, osapuolien niin pyytäessä, notaari laatii asiakirjan, jota hän ei itse allekirjoita: esimerkiksi, yksinkertaisen lainasopimuksen osapuolien välille. Asia koskee siis virallisesti vahvistamatonta asiakirjaa, joka ei anna samoja takuita kuin notaarin vahvistama asiakirja. Sitä vastoin, sitä ei ole sidottu myöskään samoihin muodollisuuksiin eikä siitä ole seurauksena samoja maksuja.

Kuolinpesien selvittämiset

Kuolinpesien selvittämiset ovat perinteisesti kuuluneet notaareille. Hänen puoleensa käännytään usein testamentin laatimista varten. Kuolintapauksessa hän ottaa yhteyttä perijöihin, hankkii tiedot heidän hyväksymisestään tai luopumisestaan, valvoo että perijät voivat saavat omaisuuden haltuunsa, suorittaa perinnön jakamisen ja huolehtii veroilmoituksen tekemisestä. Toisinaan perilliset uskovat hänelle muita tehtäviä, kuten erilaisten laskujen maksamisia, vuokrien perimistä, irtaimiston myyntiä, omaisuuden arviointia, ....

Neuvon kysyminen ja ohjeet

Notaarit voivat antaa neuvoja tai ohjeita ilman että asiasta välttämättä on seurauksena asiakirja tai sopimus. Perheoikeuden asiantuntijana, notaarit voivat antaa selventäviä ohjeita, joita varten on mahdollisesti välttämätöntä tehdä lisätutkimuksia, joista hänelle on maksettava korvaus.

Ensimmäinen notaarin antama neuvo saattaa olla ilmainen.