Notarfunksjonens særtrekk

Notaren er uavhengig i forhold til sine klienter, men også i forhold til de offentlige myndigheter. For å garantere denne uavhengigheten følges et system med faste gebyrer og avgifter som er fastsatt av loven og som notaren ikke kan avvike fra.

Notaren skal være upartisk: Selv når notaren er utpekt av en av partene, skal han eller hun forholde seg fullstendig nøytral.

Notaren er bundet av sin profesjonelle taushetsplikt og har ikke lov til å fortelle utenforstående det som er blitt betrodd ham eller henne.