Hvem velger notaren?

Valg av notar er helt fritt. Oppgaven som tildeles notaren, er en tillitssak, og notaren er sine klienters fortrolige.

Når flere parter er involvert i en notarialforretning, kan hver av dem velge sin egen notar. For å respektere dette valget er det vedtatt at når flere notarer er involvert i en sak, vil dette ikke medføre økning av gebyrene.