Hva er notarens bidrag?

Notaren gir borgerne juridisk og materiell sikkerhet:

  • Notaren informerer og gir råd til de som konsulterer ham/henne. Notaren sørger for at dokumentene som opprettes, er gyldige ved å autentisere dem og gi dem beviskraft og utøvende kraft.
  • Notaren kontrollerer at dokumentene er lovlige.
  • Notaren oppbevarer dokumentene og beskytter dem mot å gå tapt.
  • Notaren innkrever de statlige avgiftene som er forbundet med dokumentene. Dermed kan han/hun kontrollere de tilsvarende beløpene.
  • Notaren utsteder garantier for solvens.
  • Notaren er eneansvarlig for de dokumenter han/hun oppretter og for opplysningene han/hun gir.