Hva er en notar?

Det er en rådgiver...

En notars oppgave er å bistå personer som ønsker å inngå avtaler på så forskjellige områder som fast eiendom, familiesaker eller forretningsdrift. Notaren informerer sine klienter om deres rettigheter og plikter samt om avtalenes konsekvenser på det juridiske, finansielle og skattemessige plan. Notaren lytter til sine klienters behov og gir dem råd i alle disse sakene.

... på rettsområdet

Notaren er en kongelig utnevnt embetsmann og mottar en utdelegering av staten. Notarens kompetanse dekker tre store rettsområder: eiendomsrett (kjøp og salg av fast eiendom, pantelån osv.), familierett (ektepakt, adopsjon, donasjon, arv, skilsmisse osv.) samt forretningsrett (stiftelse av selskaper, fusjoner osv.).

... som oppretter dokumenter

Notaren handler ofte på disse tre områdene fordi loven krever en viss skriftlig form på avtaler som etableres mellom to eller flere parter. Slike skriftlige avtaler kalles ”notarialforretninger”. Notaren og notarens medarbeidere foretar undersøkelser i ulike forvaltninger for å sikre at avtalen er ubestridelig både når det gjelder innhold og formell utforming. De tar seg også av oppfølgingen.

Den menneskelige dimensjonen

Notaryrket er et yrke med en sterk menneskelig dimensjon. Notaren kommer inn i bildet i livets hovedfaser. Han eller hun skal forstå sine klienters behov, lytte til dem, vise interesse for dem. Notaren er en formidler.