Notarfunktionens særkender

Notarfunktionens særkender

Notaren er uafhængig i forhold til sine klienter, men også i forhold til de offentlige myndigheder. For at garantere denne uafhængighed er notaren underkastet en fast gebyrtarif, som fastsættes af loven, og som notaren ikke kan afvige fra.

Notaren skal være upartisk: Selv om notaren er udpeget af en af parterne, skal notaren forholde sig fuldstændigt neutral.

Notaren er bundet af sin professionelle tavshedspligt og har ikke lov til at afsløre det, der er blevet vedkommende betroet, over for tredjepart.