?ta radi notar?

Notarski akti

Osnovna djelatnost notara je izrada notarskih akata: notar aktom ovjerava sporazume: to znači da će im on dati posebnu snagu (dokaznu snagu i izvršnu snagu)
Izrada notarskog akta je slo?ena:

  • Najpre, notar vrši prijem lica koja ga dolaze konzultirati, daje svoje mišljenje i predla?e rješenja, usmjerava stranke u njihovom izboru, analizira s njima građanske i poreske posledice različitih rješenja i procjenjuje troškove koje posao iziskuje.
  • Kada stranke donesu odluku, on prikuplja informacije i neophodna administrativna obavještenja.
  • Notar će sastaviti akte i poslati nacrt akata strankama.
  • Notar prihvata akte čitajući ih i objašnjavajući stankama, potvrđujući dodatne izjave stranaka i uzimajući njihove potpise, pre nego što će i sam potpisati akte. Prihvatanjem akata on preuzima odgovornost.
  • On će se pobrinuti za izvršenje naknadnih formalnosti
  • On pohranjuje akte u svom uredu.

Izrada notarskog akta je neophodna za određene poslove.

Privatni sporazumi

Notarski akt nije uvek neophodan. Ponekad, na zahtev stranaka, javni bilje?nik sastavlja pisani dokument koji ne potpisuje lično: primerice, običan ugovor o zajmu novca između pojedinaca. Riječ je u tom slučaju o privatnoj ispravi koja ne pru?a iste garancije kao notarski akt. Naprotiv, ona ne podle?e istim formalnostima i ne iziskuje iste troškove.

Raspodjele nasljedstva

Raspodjela naslijedstva se tradicionalno poverava notarima. Javnom bilje?niku se često obraćamo radi sastavljanja oporuke. Pošto nastupi smrt, on kontaktira nasljednike, pru?a im obavještenja o prihvatanju ili odbijanju oporuke, stara se o tome da nasljednici mogu ući u posjed imovine, vrši raspodjelu nasljedstva i prijavu poreza. Ponekad mu nasljednici povjeravaju druge zadatke, kao što je plaćanje raznih računa, ubiranje rente, prodaja pokućstva, procjena vrijednosti imovine, ....

Savjetovanje i davanje mi?ljenja

Notari mogu davati savjete ili mišljenja ne morajući pritom pod obavezno sastaviti akt ili sporazum. Pošto su stručnjaci za obiteljsko pravo, notari mogu davati znalačka mišljenja koja ponekad zahtijevaju istra?ivanje i za koja dobijaju novčanu naknadu.
Prva konzultacija notara mo?e biti besplatna.