Ko je notar ?

On je savjetnik...

Zadatak notara je da savjetuje osobe koje ?ele sklopiti sporazume u tako raznolikim područjima kao što su nekretnine, obitelj ili poslovi. On obavještava svoje klijente o njihovim pravima i obavjezama, kao i o posljedicama – pravnim, financijskim i poreskim – njihovog anga?m. Javni bilje?nik sluša, savjetuje, daje svoje mišljenje o svim tim pitanjima.

...u području prava

Notar je dr?avni slu?benik imenovan od strane Kralja. On je nadle?an za tri velika područja prava: imovinsko pravo (kupnja, prodaja nekretnina, zajmovi, ...) obiteljsko pravo (bračni ugovor, usvajanje, donacija, nasljedstvo, razvod, ...) kao i poslovno pravo (osnivanje poduzeća, udru?ivanje, ...).

...koji sastavlja akte

Javni bilje?nik često posreduje u ova 3 područja pošto zakon nala?e sastavljanje pisanih dokumenata kojima se konstatuju sporazumi sklopljeni između dve ili više stranaka. Ti akti se nazivaju autentični akti. Notar i njegovi saradnici dakle vrše istra?ivanja pri raznim administrativnim slu?bama s ciljem da, kako sadr?aj, tako i forma, sačinjenog akta budu nepobitni. Oni također vode brigu o daljem postupku.

Ljudska dimenzija

Notar je zanimanje u kojoj je ljudska dimenzija veoma va?na. Javni bilje?nik posreduje u ključnim momentima ?ivota; on mora razumjeti potrebe svojih klijenata, slušati ih, biti im blizak. Notar je medijator.