?albe

Pojedinac koji ?eli da podnese ?albu protiv javnog bilje?nika koji nije ispunio svoje profesionalne obaveze mo?e se obratiti disciplinskoj komori čiji je notar član.
Kliknite ovdje za adrese regionalnih komora.