Quai Sakharov 7
7500 Tournai
Tel. (069) 22.52.15
Fax. (069) 21.63.73