Av. Gouverneur Bovesse 24 /6
5100 Namur (Jambes)
Tel. (081) 30.23.69 / (081) 30.73.01
Fax. (081) 30.16.32