Sur notaire.be en rapport avec "successieplanning" voici encore 50 articles.

Précédent 1 2 Suivant

26 150.000 Vlamingen verleenden al een zorgvolmacht
Op 15 maart, net voor het begin van de quasi-lockdown, hadden al bijna 150.000 Vlamingen een zorgvolmacht...

27 Waarom het verstandig is om een testament op te stellen bij de notaris
Met een testament regel je aan wie je vermogen toekomt nadat je bent overleden. Zelf een testament opstellen...

28 Brochure 'Met zorg mijn vermogen overdragen' in een nieuw jasje!
Weinig mensen denken graag aan de voorbereiding van hun erfenis. Er zijn nu eenmaal leukere dingen in...

29 Het leven en zijn risico’s: hoe kan de notaris helpen om ze te beperken?
Wanneer alles goed gaat, voelen we niet de behoefte om na te denken over de risico’s die het leven kan...

30 Iemand die het voor je opneemt wanneer jij het niet meer kan: de vertrouwenspersoon in de zorgvolmacht
De zorgvolmacht wint steeds meer aan belang. Mensen zijn zich bewust van hun eigen kwetsbaarheid, vooral...

31 Duolegaat levert geen fiscaal voordeel meer op
De Vlaamse regering keurde op 18 september een voorontwerp van decreet goed dat belangrijke gevolgen...

32 Kan je één van je kinderen onterven?
De juridische band tussen een ouder en een kind mag dan wel vaststaan, van een emotionele band is er...

33 Een stukje erfenis doorgeven aan je kinderen? Het kan zonder belastingen te betalen!
Een deel van een erfenis fiscaalvriendelijk doorschuiven aan kinderen kan op verschillende manieren....

34 Ontdek onze nieuwe brochure over de erfovereenkomst!
Erfenissen kunnen een familie dichter bij elkaar brengen, maar een erfenis kan ook een bron van conflict...

35 Onze Facebook Live over erven en schenken gemist? Herbekijk deze hier!
Op 28 oktober was het zover: de eerste Facebook Live van Notaris.be. Het thema: successieplanning. Een...

36 Zal je duolegaat nog het gewenste effect hebben? Het antwoord in 6 vragen!
Het duolegaat is vandaag een populaire techniek voor wie een deel van zijn erfenis fiscaalvriendelijk...

37 Ontdek onze nieuwe infofiche over het testament!
Zelf kiezen naar wie je erfenis gaat? Dat kan met een testament! Maar zelf zo’n testament opstellen...

38 Decujus
Gangbare aanduiding in de rechtstaal van een erflater (Degene die is overleden en enig bezit - geld,...

39 Progressievoorbehoud
Progressievoorbehoud een fiscale techniek bij schenkingen van onroerende goederen die de berekening van...

40 Gesplitste aankoop
De gesplitste aankoop is een techniek in successieplanning waarbij de ouders enkel het vruchtgebruik...

41 Burgerlijke maatschap
De burgerlijke maatschap wordt vaak gebruikt in het kader van vermogensbeheer en successieplanning. Het...

42 Wat is een langst-leeft-al? - wat is een keuzebeding?
In het wettelijk stelsel (dit is het stelsel waaronder de meeste echtgenoten zijn gehuwd) komt bij overlijden...

43 Wilt u iemand een schenking doen ? Hoe regelt u dit?
1. Hoe kan u iemand iets schenken? Wenst u meubelen, geld, juwelen of kasbons te schenken, dan kan u...

44 Waarom een successieplanning?
Successieplanning heeft in eerste instantie tot doel uw erfenis zelf te organiseren. Een tijdige en georkestreerde...

45 Successieplanning: Begin bij een huwelijkscontract
Huwelijkspartners kunnen elkaar vaak beter beschermen door een kleine ingreep in hun huwelijkscontract....

46 Successieplanning: wat kunnen samenwoners doen?
Daar er voor feitelijke samenwoners geen en voor wettelijke samenwoners slechts een zeer beperkt erfrecht...

47 Een successie plannen impliceert schenken aan de volgende generatie?
Door de roerende of onroerende erfgoederen in een vroeger stadium bij de kinderen te parkeren, bouwt...

48 Successieplanning: denk tijdig aan uw toekomst
Een belangrijk instrument om uw successie te plannen en daarbij het wettelijk voorziene pad te doorkruisen,...

49 Successieplanning: zorg eventueel voor een generatiepact
Weet tot slot dat schenken niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat u zich helemaal in uw blootje zet....

50 Heeft successieplanning enkel nut voor grote vermogens?
Successieplanning beoogt vooral het vermogen van de ene generatie zo goedkoop mogelijk naar de andere...

Précédent 1 2 Suivant