Sur notaire.be en rapport avec "bodemattest" voici encore 12 articles.

1 Altijd een bodemattest nodig bij verkoop van een eigendom?

2 Brussels Instituut voor milieubeheer - Leefmilieu Brussel (BIM)
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil op haar grondgebied toezicht houden op het milieu in al zijn aspecten....

3 EEN ONROEREND GOED VERKOPEN: IS EEN BODEMATTEST VERPLICHT?
Stel: u wil een onroerend goed verkopen in Vlaanderen. Is het dan altijd verplicht om een bodemattest...

4 Je woning verkopen: hoe kan je ervoor zorgen dat alles vlot verloopt?
Maak alvast tijdig je huiswerk: denk maar aan alle documenten die je zeker nodig hebt. Voor welke documenten...

5 Het bodemattest
Bij de verkoop van een onroerend goed heb je verschillende attesten nodig. Deze attesten geven de koper...

6 Een grond kopen: waarom heb je een bodemattest nodig?
Wat is een bodemattest? Wat zijn risicogronden? Wat houdt een bodemonderzoek in? En met welke kosten...

7 Bodemattest
Bij iedere verkoop moet de eigenaar (de persoon die zijn onroerend goed wil overdragen) een bodemattest...

8 OVAM
OVAM staat voor de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (http://www.ovam.be/). Bij...

9 Bodemdecreet
Vóór het sluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst moet de verkoper in het Vlaamse...

10 Oriënterend bodemonderzoek
Wanneer op een onroerend goed dat verkocht wordt een activiteit werd of wordt uitgeoefend of een inrichting...

11 Blanco bodemattest
Een bodemattest waarbij OVAM verklaart niet te beschikken over gegevens in verband met de bodemkwaliteit...

12 Heb ik altijd een bodemattest nodig bij de verkoop van een eigendom ?
Dit wordt bepaald in het Bodemdecreet. Naar aanleiding van de verkoop van een eigendom in het Vlaams...